Conform noilor reglementãri cu privire la protecţia datelor personale, în rândurile de mai jos voi explica cum şi în ce scop folosim datele personale colectate de la clienţii nostri.

Ce sunt date personale?

Orice informaţie care poate duce, direct sau indirect, la identificarea unei persoane fizice sau juridice. Poate include informaţii precum: nume, numãr de identificare, fotografie, informaţii despre localizare şi orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informa&3355;iile obţinute prin cookie-uri pe pagina noastra.

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Studio Foto Alex Bunea, cu sediul în Timisoara, str.Lugojului nr.13F, etaj 1, camera 2, in calitate de Operator se va ocupa de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu dispoziţiile legale incidente in domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal numit de catre Operator poate fi contactat la adresa de e-mail: bunealex@gmail.com.

Scopul şi modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de catre Operator sunt: nume, prenume, domiciliu, serie şi numãr act identitate, cod numeric personal, semnãtura, adresa email personalã sau profesionalã, numãr telefon personal sau profesional, imagini, date personale comunicate de catre client sau necesare indeplinirii scopurilor enumerate. In sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale inseamna orice operaţiune sau ansamblu de operaţiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate şi aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricţionarea, stergerea sau distrugerea. Aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum şi/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

Cum folosim datele tale?

Datele tale personale vor fi folosite DOAR cu acordul clientului, precum urmeaza:

 • Imaginea personala , vom folosi cateva imagini din sedinta foto pentru promovarea activitatii fotografice a prestatorului, postari pe website si pe paginile de social media.
 • Adresa de email In cazul in care ne-ai furnizat adresa ta de email, o vom folosi pentru a-ti raspunde la solicitare. Nu folosim adresa ta de email in scopuri publicitare.
 • Prenumele şi numele/ Semnãtura. In cazul in care ne-ai furnizat numele tau, folosim aceste date pentru incheierea contractelor de prestari servicii, a documentelor fiscale si a altor documente necesare.
 • Adresa de domiciliu In cazul in care ne-ai furnizat adresa de domiciliu, folosim aceste date pentru incheierea contractelor de prestari servicii, pentru emiterea facturii aferente comenzii tale si pentru a transmite coletul catre tine prin curier sau Posta.
 • Date de identitate buletin (CNP, Nr si Serie) In cazul in care ne-ai furnizat CNP-ul, numarul si seria de buletin, folosim aceste date pentru incheierea contractelor de prestari servicii, pentru emiterea facturii aferente comenzii tale si pentru a transmite coletul catre tine prin curier sau Posta.
 • Identitatea vizuala In cazul in care ne-ai furnizat imagini, fotografii personale sau fotografii in care apar alte persoane, folosim aceste date pentru prestarea serviciilor solicitate de tine (ex developare / printare fotografii standard). In cazul serviciilor de tip foto print ( print fotografii, fotografii tip studio, viza, tip pasaport, diploma) imaginile sunt sterse din baza noastra de date imediat ce serviciul contractat a fost indeplinit.
 • Numãrul de telefon In cazul in care ne-ai furnizat numarul de telefon, folosim aceste date pentru a te putea contacta rapid in vederea indeplinirii serviciului contractat de tine.
 • Numele companiei In cazul in care ne-ai furnizat numele companiei pentru care lucrezi, sau pe care o administrezi, folosim aceste date pentru a emite factura, transmite coletul catre tine prin curier sau Posta. In cazul in care ne-ai furnizat datele de facturare (CNP, CUI, numarul de înregistrare la Registrul Comertului, adresa sediului firmei, contul bancar, numele bancii, numele reprezentantului legal, functia reprezentantului legal), folosim aceste date pentru emite factura aferenta comenzii tale.

Datele personale sunt prelucrate de catre Operator in baza urmatoarelor Temeiuri legale:

 1. In baza consimtamantului dumneavoastra in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament;
 2. Pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract, comunicarea cu persoana vizata in vederea executarii contractului etc.), in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament;
 3. In vederea indeplinirii unei obligatii legale a Operatorului (ex. efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului etc.), in temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament;
 4. In scopul intereselor legitime urmarite de catre Operator (ex. recuperarea creantelor aferente relatiei contractuale incheiate, asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor etc.), dar avand in vedere protejarea intereselor, drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulament.

DREPTURILE TALE IN CONTEXTUL DATELOR

Drepturile tale in contextul colectarii şi prelucrarii datelor sunt urmatoarele:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectat şi folosite datele tale;
 2. Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre tine;
 3. Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre tine;
 4. Dreptul de a solicita ştergerea datelor pe care le avem despre tine;
 5. Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing catre tine;
 6. Dreptul de a solicita trimiterea datelor tale personale catre tine sau catre un alt operator;
 7. Dreptul de a depune o plangere, cu referire la folosirea datelor tale, catre organele abilitate.

Dacã aveţi orice intrebãri sau neclaritãţi, vã rugãm sã ne trimiteţi un email

Înapoi la prima paginã

CONSIMTAMANT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a , in calitate de client, consimt, in mod expres, ca S.C. FOTO BUNEA S.R.L., cu sediul social in judet Timis, oras Timisoara, strada Lugojului nr.13F, etaj 1, camera 2, J35/1251/2016, CUI 35985974, telefon 0740 39 45 45, email bunealex@gmail.com, sa colecteze si sa prelucreze datele mele cu caracter personal nume si prenume, adresa, email, numar de telefon, identitate vizuala, in scopul desfasurarii activitatii de fotografiere, precum si in scopul informarii ulterioare in legatura cu produsele companiei.

Mentionez ca sunt de acord in mod expres ca destinatarii datelor mele cu caracter personal sa fie angajatii si colaboratorii societatii, propriul angajator, societatea de marketing si publicitate, precum si autoritatile statului si ca sunt de acord cu stocarea acestor date in arhiva S.C. FOTO BUNEA S.R.L.

Data

Semnatura